Εικόνες

Εικόνες από ασήμι 925ο με ειδική επεξεργασία προκειμένου να παραμένουν αμετάβλητες στο πέρασμα του χρόνου.